Borç Limiti Krizinde Henüz Anlaşma Yok
23 Mayıs 2023

Borç Limiti Krizinde Henüz Anlaşma Yok

Köklü Değişim Medya

Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Demokrat Parti’nin lideri Başkan Joe Biden ile borç tavanının nasıl yükseltileceği konusunda verimli ve profesyonel bir görüşme gerçekleştirdiğini ancak bir anlaşmaya varamadıklarını açıkladı.

Bloomberg HT’nin haberine göre, McCarthy, bir saatlik toplantının ardından Batı Kanadı'nın dışında, "Bence bu geceki atmosfer, tartıştığımız diğer gecelerden daha iyiydi" dedi.

Toplantı aynı zamanda müzakere ekiplerine de yardımcı oldu. McCarthy adına müzakere eden GOP Temsilcisi Patrick McHenry, "Müzakere ekibinde bize Kongre'den geçebilecek bir pakete ulaşmak için ihtiyacımız olan ayrıntıların biraz daha fazlasını anlattı" dedi. Her iki taraf da temerrütten kaçınmak için siyaset üstü bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaya devam etti.

McCarthy, Biden ile 1 saatten uzun süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamadı, müzakerecilerin gece boyunca çalışmaya devam ederek ortak bir zemin bulmaya çabalayacaklarını ifade etti. Başkan Biden'in bütçe açığını varlıklı kesimlere vergileri artırarak bütçe açığını kapatmayı planladığını düşünmek istemediğini de ifade etti.

McCarthy gelecek haftaya kadar bir yasanın Kongre'den geçirilmesinin "hala mümkün" olduğunu da vurguladı.

McCarthy, Biden'ın temkinli iyimserliğini paylaştı. "Bence günün sonunda ortak bir zemin bulabilir, ekonomimizi güçlendirebilir, bu borcu kapatabiliriz ama daha da önemlisi bu hükümetin enflasyonu düşürmesi, Çin'e olan bağımlılığımızı azaltması ve ödeneklerimizi yapması için yeniden harekete geçmesini sağlayabiliriz" sistem çalışması” dedi.

ABD’de her iki parti temerrüdü önlemek için daha önce 78 kez bir araya gelmiş ve anlaşma sağlanmıştı. Dolarla tüm dünyayı esir alan kapitalist nizamın lokomotifi ABD’den gelecek haberler piyasaları ciddi şekilde etkiliyor.

ABD’de Borç Limiti Krizi

Amerikan Temsilciler Meclisi 27/04/2023 günü, federal harcamaların sınırlandırılması şartıyla Amerika‘nın borç tavanını Mart 2024‘e kadar 32,9 trilyon dolara çıkaracak bir yasa tasarısını onayladı ve yasalaşması için Senato‘nun onayına ihtiyaç duyuluyor. ABD yönetimi yeni borç tavanına haftalar içinde ulaşmayı bekliyor; bu da dünyanın en büyük ekonomisinin temerrüde düşmesi ve finansal piyasaları yeniden vuracak küresel bir mali krize neden olma olasılığını artırıyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere bugün Kongre liderleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın iki partinin de desteğini alan bir bütçe anlaşması konusunda iyimser olduğu belirtildi.

Amerika’nın toplam borcunun 31,4 trilyon Dolara ulaştığı ve bu rakamın GSYİH’sının %125’ine tekabül ettiği açıklandı. Bu da; Amerika’nın gerçek bir açığının olduğu ve en kötüye doğru gittiği anlamına geliyor; çünkü toplam iç borç, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) bir buçuk katıdır. Nitekim ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 23/01/2023 günü şunları söyledi:

“ABD’nin temerrüde düşmesi, hane halkları ipotek, araba kredileri ve kredi kartları için daha fazla ödeme yapacaklarından dolayı iş kayıplarına yol açacaktır. Borç tavanının yükseltilmemesi durumunda ABD şirketleri de finansal piyasalarda bozulmayla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca hükümetin, esas olarak sosyal güvenliğe bağımlı olan ailelere ve emekli askeri personele ödeme yapamayacak olması da muhtemeldir.”

Bankaların iflas ettiği ve borç limiti krizinin baş gösterdiği ABD’de limiti yükseltmek için karar alınsa bile borçları nedeni ile laik kapitalist demokrasinin lokomotifi Amerika’nın yıkımın eşiğinde olduğu, Dolar’ın küresel konumu (rezerv para) nedeni ile ayakta kalabildiği ifade ediliyor.