Şeyh İsam Amira "Aksa Tufanı Müslümanların Ordularına Apaçık Bir Mesaj Verdi"
10 Kasım 2023

Şeyh İsam Amira "Aksa Tufanı Müslümanların Ordularına Apaçık Bir Mesaj Verdi"

Köklü Değişim Gazze mesajları Şeyh İssam Amira Mescidi aksa hatibi caps.jpg

“Allah Tebareke ve Teala şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, «Allah yolunda savaşa çıkın!» denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.” (Tevbe Suresi 38)

Ey Türkiye’deki Müslümanlar!

Mübarek Filistin topraklarından, Beytu’l Makdis ve çevresinden size sesleniyoruz. İşte şimdi tam zamanı! Vakit, sizden öncekilerin bir asrı aşkın bir süre önce işledikleri tarihi yanlışı düzeltmenizin vaktidir. O zaman Osmanlı Hilafet Devleti göz göre göre yıkılmıştır. O zamandan bu yana yanlış içindeki yöneticilerinizin peş peşe gelen kararlarının farkında olmanızın tam vaktidir. Hep sustular, şeref ve namusun çiğnenmesine, Müslümanların yekvücut olan topraklarının parçacıklara bölünmesine, bazı toprakların işgaline dahi sustular.

Bunların başında ise Mübarek Mescid-i Aksa vardır, ilk kıblemiz, Kâbe’den sonra ikinci mescidimiz, uğruna yolculuğa layık üç mescitten biri. Dahası desteklemek bir yana, orayı yıkmaya çalışanlarla birlikte kendi halklarına ve ümmetlerine karşı komplolar kurdular, kurmaya da devam ediyorlar. Müslümanları alçaltmaya çalıştılar, fakirleştirdiler, cahil bıraktılar. Küfür devletleri ve büyük elçiliklerinden başka hiçbir dayanağı olmayan yamuk iktidar koltukları pahasına!

Ey Müslüman Türk ordusu!

Bugün size, sizden önceki muktedirlerin, güç sahiplerinin ve komutanların ruhlarını teslim alan ve bir gün sizin de ruhunuzu teslim alacak olan Rabbinizin sözüyle hitap ediyoruz: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, «Allah yolunda savaşa çıkın!» denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.” (Tevbe Suresi 38)

Size ne oldu ki Aksa Tufanı’nı işittiğiniz halde kabir sessizliği gibi sessizliğe gömüldünüz? Hani o Yahudi varlığı yıkıcı savaş makinesini Gazze’deki kardeşlerinizi katletmek, evlerini başlarına yıkmak, ailelere karşı soykırım yapmak için çalıştırdığında da aynısını yapmıştınız.

İşte sizler, Allah’ın müminlere zafer vereceği o izzet anını görmek için can atan nice adamların bu ümmette var olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. İşte size ibret alacağınız, ansızın beliriveren bir örneklik, bir cesaret numunesi gösterdiler. Böylece size dikkatiniz çekecek güçlü, somut ve apaçık bir mesaj verdiler.

Onların yaptığını sizin de fazlasıyla yapmaya muktedir olduğunuzu söylemiş oldular. Onların yaptığı aslında sizin mesleğinizdir, bu işin mahir ustaları sizlersiniz. Ümmetin gerçek vurucu namluları sizlersiniz. Nice farklı tipte silah ve teçhizatlara fazlasıyla sahip olanlar sizlersiniz.

“Ey Müslüman Türk ordusu!

Sayıca çok, mühimmat ve kapasite açısından muazzam olan sizlersiniz. Üstelik düşmanın gücü örümceğin ağından daha zayıftır. Sizin dininize, ümmetinize ve mukaddesatınıza, Müslümanların zaferine olan sevdanızdan şüphemiz yok! O halde yanlış cephelerde oyalanmayı bırakın istikametinizi doğrultun! Bilin ki doğru istikamette harekete geçmeniz, mensubu olduğunuz ümmetin en büyük arzusudur. Daha da ötesi yedi kat semanın ötesinden Allah’ın size emrettiği bir farzdır.” Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Eğer onlar (kardeşleriniz) din hususunda sizden yardım isterlerse, (o müslümanlara) yardım etmek üzerinize borçtur.” (Enfâl Suresi 72)

Şeyh İsam Amira / Mescid-i Aksa Hatibi

#OrdularAksaya

Not: Şeyh İsam Amira bu çağrısından kısa bir süre sonra işgalci Yahudi varlığı tarafından evine baskın yapılarak gözaltına alındı ve apar topar hapse atıldı. Rabbimizden Şeyhe afiyet vermesini ve kafirlerin zindanlarından biran önce kurtarmasını niyaz ediyoruz. [Köklü Değişim]

İsam Amira Tutuklandı