Mustafa Çelik “Hilafet'siz Ümmet Dünyanın Her Yerinde Esir”
09 Kasım 2023

Mustafa Çelik “Hilafet'siz Ümmet Dünyanın Her Yerinde Esir”

Köklü Değişim Gazze mesajları mustafa çelik akit gazetesi yazarı caps.jpg

“Filistin topraklarında devam etmekte olan savaş bir Arap “İsrail” savaşı değildir. Bir Filistin “İsrail” savaşı değildir. Bir “İsrail” Hamas savaşı değildir. Bu savaş, iman ve küfür savaşıdır. Bu savaş, hak ve batıl savaşıdır. Bu savaş, yüzde yüz haklı olanlarla yüzde yüz haksız olanların savaşıdır. Bu savaş, Haçlı Ordusu'yla Muhammed Ordusu'nun savaşıdır.

Gazze'de İsrail'e Amerika'ya Fransa'ya İngiltere'ye ve bütün Batı âlemine karşı direnen Hamas yani İslami Direniş Hareketi tamamen Muhammed'in Ordusu'dur. Aynı zamanda dâhildeki ve hariçteki Siyonist Yahudilerin de büyük korkusudur.

“İsrail”siz bir dünya için harekete geçmeyenler ve “İsrail”siz bir dünyayı kendi çalışma programlarına almayan İslami meşrep ve grupların mensuplarının hepsi cübbeli, sarıklı, sakallı ve icazetli de olsalar, "Cemaatü'l Müslimin" kategorisine giremezler. Çünkü Siyonist İsrail düşmanı olmayanlar, Allah düşmanı sayılırlar..

Gazze'de İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Küresel Terör Devleti Amerika ve Amerika'nın Terör Karakolu çocuk katili katliamcı, soykırımcı “İsrail”e karşı ortaya koymuş olduğu şanlı direniş, İslâm âleminin hali hazırdaki ahvalini bize öğreten tam canlı bir tefsir. Bir aydan beridir Filistin'in Gazze şehrinde terörist “İsrail” ve onu destekleyen Batı âlemi durmadan çocuk, kadın, yaşlı insan öldürmektedir. Kan ve katliam gerçekleştirmektedir.

Bütün gâvur devletler çocuk katili İsrail'in yanında olduklarını beyan ettiler ama halkı Müslüman ülkelerden Hamas'ın/İslami Direniş Hareketi'nin yanında olduğunu söyleyen, yardım gönderdiğini açıklayan hiç kimse olmadı. “İsrail”i resmen terörist ilan eden bir devlet ortaya çıkmadı. İsrail'in yöneticileri hakkında soykırım suçundan dava açıp mahkûmiyet kararı ilan eden bir mahkeme olmadı, İsrail'den elçisini çeken, İsrail'in elçisini de kovan herhangi devlet olmadı.

Bütün bunlar bize şunu göstermektedir; Hilafet-i Şer'iyye'nin yokluğunda Siyonist Yahudi lobisi dahilde ve hariçte bütün müesseselerimizde müessir. Hilafet'siz ve Halife'siz kalmış Müslüman Ümmet dünyanın her yerinde esir. "

Mustafa Çelik / Yazar

#OrdularAksaya