loader

OKU, Ey Öğrenci!

Yaratan Rabbinin Adıyla;

OKU! Matematik öğren. Hesap kitap yap. Ama hiçbir zaman kimseyi yaptığın hesaplar ile kandırma. Yaptığın matematik her zaman hakkı ayakta tutsun.

OKU! Fizik öğren. Yer çekimini öğren, suyun kaldırma kuvvetini öğren. Allah’ın yarattığı kâinata verdiği nizamın, Allah’ın emrine uygun hareket ettiğini gör. Sadece Allah tarafından yaratılmış insanoğlunun Allah’ın kanunlarına aykırı hareket ettiğini gör, düşün, insanları da düşünmeye sevk et.

OKU! Kimya öğren. İnsanların içme suyuna florür katılırsa ne olur bunu öğren. Kullanılan diş macunlarının, deterjanların, kozmetik ürünlerinin insanlara zararlarını öğren, zararsızlarını icat et. İnsanlığa faydan olsun.

OKU! Dinini öğren. Allah’ın seni neden yarattığını, senden ne beklediğini öğren, senden nasıl razı olacağını öğren. Peygamberini öğren, kimi rol model alacağını bil, kimin yolunu, metodunu takip edeceğini bil. Bunları öğren ama kimseden saklama, hakkı anlat ki başkaları da bilsin. Çok bilip de anlatmayanlar yetti artık.

OKU! Coğrafya öğren. İslâmî beldelerin nereler olduğunu, kardeşlerinin sana ne kadar yakın, senden ne kadar uzak olduklarını öğren. Cetvelle çizilmiş suni sınırları gör, bu sınırları nasıl ortadan kaldırırız, nasıl Müslümanları bir devlet çatısı altında birleştiririz, bunu düşün. Bu beldelerin toprakları altındaki madenleri, petrol rezervlerini öğren, bol su kaynaklarını, Allah’ın Müslümanlara bahşettiği nebatatı tanı, tarım ve hayvancılığın nerelerde verimli olacağını bil.

OKU! Tarihi öğren. İslâm tarihini de öğren, Batı tarihini de öğren, Rusya, Çin, Amerika, Japonya tarihlerini de öğren. Öğren ki İslâm’ın, en başından en sonuna kadar dünyaya ancak huzur ve saadet getirdiğini gör. Hilafet varken Ümmetin izzetli, şerefli olduğunu, Hilafetin nasıl yıkıldığını, yıkıldıktan sonra Ümmetin düştüğü garip durumu ve hain yöneticileri tanı, bil, bu durumu değiştirmek için önce hissiyatın oluşsun.

OKU! Biyoloji öğren. İnsan vücudunu, kendi vücudunu tanı. Allah’ın seni ne kadar özenle yarattığına bir bak. Ne kadar şükretmen gerektiğini anla. Vücudundaki tüm damarların uç uca eklenmesi halinde toplam uzunluğunun ortalama 100.000 km'ye ulaşacağını yani, Dünya'nın çevresini bir değil, yaklaşık iki buçuk kez dolaşacak uzunlukta olduğunu bil. Allah’ın kadrini, kudretini hisset, kulluğunu buna göre gözden geçir. Kâfirlerin, zalimlerin biyolojik silahlarını bil. Bunları bertaraf etmek için çözümler üret. Hayvanları, bitkileri tanı. Sana imkân verildiğinde nesli ve ekini bozma.

OKU! Tıp oku, Sağlık bilgisi öğren. Dünyaya önce virüs yayıp sonra ilaç satmak için öğrenme ama. İnsanların, Allah’a kullukları sağlıklı bir şekilde devam etsin, ibadet etmeye, insan gibi yaşamaya imkânları olsun diye onlara Allah’ın kendileri için ulaştıracağı şifaya ulak ol.

OKU! Dil öğren. Dilini iyi öğren ki, seninle aynı dili konuşan Müslüman kardeşlerine güzel bir hitabet ile hakkı anlat. Yabancı dilleri de öğren ki, yabancı kaynaklardan da araştırma yap, farklı bakış açılarını değerlendirme imkânın olsun. Bunların haricinde ve en önemlisi Arapça öğren ki, İslâm ile bağın daha sağlıklı olsun, Kur’an ile Hadis ile İslâmî ilimler ile bağın daha sıkı olsun.

OKU! Mühendislik öğren. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak, üzerlerindeki yükü kaldıracak, onları daha layıkıyla Allah’a kulluk etmek için zaman ayırmalarına imkân sağlayacak makineler üret. Kopyala-yapıştır yapmak yerine yapıcı fikirler üreterek dünyaya yeni teknolojiler kat. Öğreneceğin mühendislik, dünyayı insanlık için daha yaşanabilir bir yer haline getirsin, yaşanamaz bir hale sokmasın. Yapacağın işler, İslâm’a, İslâm’ın tüm dünyaya yayılmasına, hâkim olmasına yardım edeceğin işler olsun.

OKU! İktisat öğren, Maliye öğren, Muhasebe öğren. Kaynakların, adaletli bir şekilde dağıtıldığında dünya insanlarına kolaylıkla nasıl yeteceğini hatta artacağını öğren. Fakirlerin, zenginler üzerindeki hakkını öğren. Malın, paranın sadece zenginler arasında dolaşmaması gerektiğini bil. Öğreneceğin bilgiler ile faiz hesaplaması yapma, “faizsiz bir sistem düşünülemez” deme, “çiftçiye, girişimciye şu kadar faiz, şu kadar kredi kullandırdık” diye övünme, çünkü faiz haramdır. Bunu din dersinde öğrenmiştin ya, onu hatırla. Gayri Safi Milli Hâsıla, safsatalarıyla insanları kandırmayı öğrenme. “İnsanları açlık seviyesinden nasıl kurtarırım, bu kadar adaletsizliği ortadan nasıl kaldırırım, İslâm’ın iktisat nizamını nasıl tatbik ederim de sadece İslâmi beldeler değil tüm dünya zenginleşir” bunu öğren, bunu öğret.

OKU! Yaratan Rabbinin adıyla oku.

Okuduğun, öğrendiğin seni Allah’ı razı etmeye götürecekse oku, Allah’ı razı edecek ameller yapmak için OKU!

OKU! Yaratan Rabbinin adıyla oku.

Okuduğunu, öğrendiğini Müslümanları içinde bulundukları durumdan ayağa kaldırmak için OKU!

OKU! Yaratan Rabbinin adıyla oku.

Tüm insanlığı, huzura, saadete, insanca yaşamaya kavuşturmak için OKU!

OKU! Yaratan Rabbinin adıyla oku.

Allah düşmanlarını, zalimleri, diktatörleri, kâfirleri, münafıkları, ajan yöneticileri alaşağı etmek, yerine Râşidî bir Halife naspetmek ve çok yakında kurulacak Râşidî Hilafet Devleti’ni her alanda diğer devletlere üstün kılmak için OKU!

Yazarın Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız