23 Mart 2017 - 25 Cemaziye'l-Ahir 1438
Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu!
Songül Toprak
2017-03-16 11:29:00
Yaklaşık bir asırdır kapitalizm ile sömürülen ülkemin insanları şunu bilin ki sizi sadece Nübüvvet metodu üzere Raşidî Hilafet kurtaracaktır. Ona sarılın…
Rasulullah’a ‘Sin-Kaf’lı Küfür: 2. Şube Hortluyor Mu?
Ahmet Sivren
2017-03-15 15:23:00
Bu gidiş, geçmişin karanlıklarında kalsın istediğimiz, –hâşâ- “burada Allah yok, peygamber izine çıktı” mantığıyla şekillenmiş, meşhur “2. Şube”leri doğurur.
Devlet Yönetme Dersi
Hakan Bolat
2017-03-13 15:48:00
Üzerinizdeki mesuliyet ağır ve meşakkatli bir sorumluluktur. Zira İslam’ın esaslarında yöneticilik, bir meslek kolu değildir. Gerçek bir devlet adamı olmak için İslam’ın yönetimle alakalı esaslarına dönmeniz gerekmektedir.
Pragmatizm İslâm’da Ölçü Değildir
Abdullah İmamoğlu
2017-03-11 17:41:00
Başkanlık sistemi her ne kadar Hilâfet modeline benzetilse de kati surette temelde ayrışan ve hiçbir şekilde de harmonize edilmesi mümkün olmayan yönetim şekilleridir.
Kavşak Önemli Ama...
Yılmaz Çelik
2017-03-10 12:25:00
Bir fermanı ile Avrupa’yı titreten ve dize getiren aslanlara bu gün ne kadar da ihtiyacımız var. Ama maalesef, Hilafet yıkıldı; o aslanlar da yok oldu...
Hilafet İsteyen 300 Müslüman…
Kadir Kaşıkcı
2017-03-09 10:11:00
Hilâfet, Müslümanların ölüm-kalım meselesi, ‘var olma’ mücadelesidir. Kapitalizm’in, Müslümanlara yaşattığı zulüm yüzyılı sona yaklaştı. İnsanlığın adalet ve layık oldukları hakları alacakları günlerle yeniden tanışma
Vahşi Kapitalizmin Panzehiri Hilâfet’tir
Süleyman Uğurlu
2017-03-08 12:58:00
İslam, hayatın her alanına hâkim olmadığı müddetçe kapitalizm varlığını sürdürecek ve Müslüman halkları hatta tüm insanlığı sömürmeye devam edecektir. İslam’ın hayata hâkimiyeti ise referandumda oylanmaz, bilakis ciddi kitlese
Efendilerinden Gördükleri Muameleyi Halkına Reva Görenler!
Mustafa Küçük
2017-03-06 11:22:00
Geçek şu ki; hayra çağıran bir konferansa engel oldunuz. “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” adlı konferansa engel çıkardınız. Allah ve Peygamber düşmanı çevrelere yenik düştünüz. “Allah kişiyi iddiasıyla sınar” diye bir deyim va
Dünya Neden ‘Hilâfet’e Muhtaç?
Emrah Akay
2017-03-04 18:23:00
Gel gör ki, bir tek şanlı Hilâfet’i ve Halifesini göremedi. Heyhat ki, bir de çözümden bahsediyorlar.\r\n\r\nDünyanın gerçekten neye muhtaç olduğunu bilmeyenler, çözümsüzlük girdabında debelenip dururlar.
ÇIKARILAMAYAN DERS
Haluk Ozdogan
2017-03-03 14:48:00
Bu topraklarda hüküm sürmeyi sadece kendilerine layık gören, Batı toplumlarına sürekli öykünen Müslüman halkın İslâmi düşünce ve duygulara bağnazca nefret duyan laik-kemalist zihniyetin devlete hâkim olan zinde güçleri, devletteki t
Kurbağalar Ürkmüşe Benziyor Mu?
Hakkı Eren
2017-03-01 11:43:00
Ezcümle, şu bilinmelidir ki daha konferanstan önce bu kadar vaveyla kopuyorsa, ey “bizim mahallenin” habercileri, yazarları, STK’ları iyi bilin ki attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmiştir. İnanmıyorsanız bu iğrenç batak
Ey İslam Bilgeleri Katil Batı’ya Karşı “Tek Ses” Olun!
Cahit Toprak
2017-02-27 11:07:00
Toplumun hamurunu yoğuran asıl unsur, sistem (rejim) ve rejimlerin yürütücüleri olan yöneticilerdir. Dolayısıyla suçlu belirlemek yerine, suça topyekûn ortak olunmalı ve özeleştiriye açık bir muhasebe yapılmalıdır.
İçerde Ayrışma, Dışarıda Kaos Planı Kimin İşine Geliyor?
Abdulkadir Çimen
2017-02-20 11:35:00
Kapitalizm’in sonu gelmiştir. Ömrünü bitkisel hayatta uzatmaya çalışsalar da varlık âleminde musalla taşındadır. Ne Donald Trump ne de onun milyarder kabinesi onu artık hayata döndüremeyecektir. Ancak musalladan mezara giden yolu uzatabil
Yeni Eğitim Müfredatı İslamlaşmaya Değil Daha Fazla Laikleşmeye Götürüyor
Gamze Gürsoy
2017-02-01 17:47:00
Müslümanların Anayasasının Kaynağı Vahiydir
Musa Bayoğlu
2017-01-25 10:35:00
Bu yüzden biz, her aşamasında İslam’a danışılmadan hazırlanan bu anayasa değişikliğinde \'evet\' ve \'hayır\' tercihinin yerine asıl olması gerekeni yani İslamî bir anayasayı savunuyor ve buna davet ediyoruz.