NULL
loader
Hilafet Nasıl Yıkıldı?

Hilafet Nasıl Yıkıldı?

        Meclise Hilâfet’in ilgasını isteyen bir teklif sundu. Arkasından Halifeyi kovup dini devlet işlerinden ayırdı. İnfıal gösteren mebuslara karşı şu konuşmayı yaptı: 

       “Her ne pahasına olursa olsun, cumhuriyeti tehlikeden kurtarıp onu ilmî ve sağlam temeller üzerine kurmak gerekir. Halife ve diğer Osmanoğulları’nın gitmeleri de icap eder. Eski dini mahkemeler kaldırılıp yerlerine asrî kanunlara dayanan mahkemeler kurulmalı, dinî medreseler kaldırılıp yerlerine laik ve hükûmetin kontrolü altında mektepler kurulmalı.” 

          Oturum esnasında şiddetli münakaşalar ve çekişmeler cereyan etti. Hiçbir netice alınamadı. Ertesi gün Meclis bu teklifi incelemek için tekrar toplandı. Toplantı sabahın altı buçuğuna kadar şiddetli münakaşalarla devam etti.

        3 Mart 1924 sabahı Büyük Millet Meclisi’nin Hilâfet’in ilgasına ve dinin devlet işlerinden ayrılmasına karar verdiği ilan edildi. Aynı gece Mustafa Kemal İstanbul Valisine “Yarın sabaha kadar Abdulmecid’in Türkiye’yi terk etmesi lazımdır.” emrini gönderdi.

Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91