NULL
loader
Hilâfet Devleti'nde Maliye

Hilâfet Devleti'nde Maliye

İslâm Ümmeti, yaklaşık bir asırdır İslâm Devletinden mahrumdur. Bu mahrumiyet, Ümmet üzerinde İslâm Devletinin vakıasının da unutulmasını getirmiş, İslâm Devleti isteyen ve Ümmeti tek çatı altında birleştirmenin hasretini duyan birçok kesimde dahi onun uygulamaları tahayyülden uzak kalmıştır.

İslâm Ümmetinin hasreti ile yanıp tutuştuğu İslâm Devletinin organları ile alakalı birçok bilinmeyen, İslâm Devleti’nin tesisi için çalışan Müslümanların sıklıkla muhatap olduğu soruların başında gelmektedir.

Osmanlı Hilâfetine kadar eksik yönleriyle beraber, sadece devlet adamlarınca bilinen ve tatbik edilebilir olan, o dönemde Ümmetin ekseriyetinin ancak sonuçları açısından hissettiği uygulamaların sistematik düzenlemesine uzun zamandır şahit olmayan İslâm Ümmeti; Yönetim, Ukubat, İçtimai ve İktisadi nizamlar konusunda detaylara inememektedir. İslâm’a davet çalışması yürütenler bunu genel ifadeler ile yapmakta; sistemin işletilmesi konusunda faizin kaldırılması, zina haddinin uygulanacağı, vergi yerine zekât toplanacağı, cihad hükümlerinin tatbike geçeceği vb. gibi sembolleşmiş kavramların dışında başlı başına sistem olarak tüm detaylarıyla sistematize edilmiş bir çalışma ortaya koyamamaktadır.

Kültürel etkilenmeler sebebiyle var olan tüm çalışmalar da İslâm adı altında hatta bizzat İslâm kelimesi kullanılarak batılı fikirlere dayandırılmıştır. Bu anlamda yayınlarımızda seçici davranmaya ve İslâm Ümmetinin asli ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yaptığımız yayın hayatımızda yine çok önemli bir eseri sizlerle buluşturuyoruz.

Hilâfet Devletinde malların idaresini, bunların harcanmasını, yürütmeyi, onunla ilişkili işlerin gözetilmesini bunların türleri ve tahsil keyfiyetinin şer’î delillerini açıklayan, hak sahiplerini ve sarf yönlerini de beyan eden “Hilâfet Devletinde Maliye” isimli bu kitabı okuyucumuzla buluşturmaktan dolayı Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya hamd ediyoruz.

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır.

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى ه اللُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَا لِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

De ki, çalışın! Çalışmanızı Allah da Rasulü de Mü’minler de göreceklerdir. Sonra da görüleni ve gö-rülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. (Tevbe 105)

Ve’s Selam…

Rebî'ul-Âhır 1435 (H.)

01 Mart 2014 (M.)


Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91