NULL
loader
Devletler Arası Durumda Siyasi Boşluk

Devletler Arası Durumda Siyasi Boşluk

     Dünya halklarının Amerika’yı dünyadaki fakirliğin ve ekonomik krizlerin sebebi olarak görmeleri ve bunun farkında olmaları, egemenliğinden ve kötülüklerinden kurtulmak için çalışmaya başlamaları onun dünyanın birinci devlet konumundan düşeceğinin müjdelerindendir. Aynı zamanda dünyaya liderlik edecek, adaleti hâkim kılacak, mazluma insaf edecek, hak sahiplerine hakkını verecek, emanı, emniyeti ve istikrarı sağlayacak, barış ve refahı temin edecek bir başka birinci devleti hazırladığının da müjdelerindendir. Dünyaya bunları sağlayacak, güvenilir bir liderlik olacak olan Râşidî Hilâfet Devleti’nden başka bir devlet de bulunmamaktadır.

Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91