NULL
loader
Demokrasiye Eleştiri

Demokrasiye Eleştiri

İnsanlık tarihi, bir takım yönetim nizamlarının varlığına sahne olmuştur hep. İnsanoğlunun cüretinin de meydanda boy gösterdiği bu yönetim mücadelesi, bugüne değin zaman zaman Yaratıcıdan gelen vahiyle, kimi zaman da insanın kendisinin icat ettiği nizamlarla var olagelmiştir.

Bugünlerde ise dünya, demokrasi denilen beşerî nizamın etkisi altında bir hayat sürmektedir.  “İnsanlığın ulaşabildiği en muhteşem nizam” olarak takdim edilen demokrasi, -bu tanımlamaya ister inansın ister inanmasın- herkesi bir şekilde etkilemektedir.

Peki, “ulaşılabilen en muhteşem nizam” tanımlaması ne kadar doğrudur? Demokrasinin menşei ve mahiyeti nedir? Müslümanların bu beşerî nizama bakışı nasıl olmalıdır? İslâm’ın demokrasi hakkındaki hükmü nedir? Müslümanların bazı cemaat ve siyasi liderlerine hâkim olan bakış açısının hatalı yönleri nereden kaynaklanmaktadır? Bu hatalı unsurlar nasıl izale ve tedavi edilir?

Tüm bu sorulara ve daha fazlasına cevap bulabileceğiniz Demokrasiye Eleştiri kitabı, bakmayı unuttuğunuz farklı bir açıdan demokrasiye bakmanızı sağlayacaktır diye düşünüyoruz.


Sipariş etmek için:
0 312 229 77 91