loader
Demokrasiye -ve Onu İslâm’dan Gösterme Gayretlerine- Eleştiri

Demokrasiye -ve Onu İslâm’dan Gösterme Gayretlerine- Eleştiri / Süleyman Uğurlu

Sömürgeci kâfirler İslâm beldelerini fiilî işgallerinin yanı sıra aynı zamanda fikren de işgal etmişler, kendi bâtıl fikirlerini İslâm coğrafyasına alternatifsiz kurtuluş reçeteleri olarak sunmuşlardır. Ne yazık ki bazı Müslümanlar da bu saldırının bir parçası olarak bâtıl fikirleri savunur olmuşlar, bu fikirlere İslâmî dayanaklar oluşturmaya çalışmışlardır. Demokrasiye Eleştiri adlı bu kitap siz okurlarımıza demokrasinin kaynağını, İslâm’la örtüştüğü iddialarının herhangi bir geçerliliğinin olmadığını şer’î ve akli delillerle ortaya koymaktadır. 

Sipariş etmek için:
0 312 229 77 91
Köklü Değişim Yayıncılık