loader
YILMAZ ÇELİK DOSYASI’NDA YEREL MAHKEME SOMUT GEREKÇE ORTAYA KOYAMADI!

YILMAZ ÇELİK DOSYASI’NDA YEREL MAHKEME SOMUT GEREKÇE ORTAYA KOYAMADI!

Köklü Değişim Medya

Anayasa Mahkemesi’nin Yılmaz ÇELİK ile ilgili hak ihlali kararı verip yeniden yargılanmasına hükmettiği dava dosyasın yeniden yargılama sürecinde bakan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi eski cezayı yeniden vermişti. Yaklaşık iki ay sonra çıkan Gerekçeli Kararı’nda Mahkemenin somut bir gerekçe ortaya koyamadığı görüldü.

Gerekçeli Karar’da; Hizb-ut Tahrir’in cebir ve şiddet kullandığına dair herhangi bir delilin ortaya konmadığı, aksine önceki verilen kararların şablon cümlelerle yeniden karara eklendiği görüldü. Dolayısıyla hem Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali ve yeniden yargılanma kararına gerekçe oluşturan; “cebir şiddet kullanımına ilişkin delillerin en azından bir kez ortaya konulması” talebi yerine getirilmemiş ve yine AYM’nin “şablon cümlelerle hüküm kurulduğu” eleştirisi Ankara 7. ACM kararında da tekrar edilmiş oldu.

İşte o karardaki şablon cümleler:

Yukarıda belirtilen tüm deliller, açıklamalar ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Hizb-ut Tahrir Örgütünün kuruluşu, örgütün amacı, stratejisi, yapılanması ve faaliyetleri itibariyle, 3713 Sayılı Yasanın 4928 Sayılı Yasa ile değişik 1. maddesinde tarifini bulan, cebir ve tehdit kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü niteliğine olduğu, Yargıtay 9. C.D nin 21.10.2004 tarih ve 2004/4829 Esas 2004/5628 Karar ve 04.11.2004 tarih ve 2004/5248 Esas, 2004/5985 Karar sayılı, kararları ile Yargıtay 16. C.D nin 16.11.2017 tarih ve 2015/7734 Esas, 2017/5200 Karar, 26.09.2018 tarih ve 2018/2494 Esas, 2018/2907 karar sayılı ve birçok benzer kararlarında da Hizb-ut Tahrir Örgütünün silahlı terör örgütü olduğunun kabul edildiği, sanık Yılmaz Çelik'in aşamalardaki beyanları, ele geçen bildirilerde sanık Yılmaz ÇELİK'in "Türkiye Vilayeti Resmi Sözcüsü" olarak adının geçtiği, yakalama tutanakları, ev arama tutanakları, fotoğraf teşhis tutanakları, dosyada yer alan DVD ve CD.ler ile ele geçen bildiriler ve dosya kapsamına göre de sanık Yılmaz Çelik'in üzerine atılı silahlı terör örgütü olan Hizb-ut Tahrir Terör Örgütüne üye olma suçunu işlediği kanaatine varılmış, Ankara (Kapatılan) 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. Maddesi ile görevli) 07/04/2011 tarih, 2010/100 Esas ve 2011/74 karar (Mahkememizin 2010/460 esas ve 2011/400 karar) sayılı kararı ile bu suçtan eylemine uyan 3713 Sayılı Yasanın 7. maddesi 1. fıkra 1. cümlesi yollamasıyla 5237 Sayılı TCK.nun 314/2., 3713 Sayılı Yasanın 5 ve 5237 Sayılı TCK.nun 314/2 maddeleri uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiş ve hükümlü Yılmaz Çelik'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyetine dair … sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK'nun 323/1. maddesi uyarınca ONAYLANMASINA karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle; Hükümlü Yılmaz Çelik'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkûmiyetine dair Ankara (Kapatılan) 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. Maddesi ile görevli) 07/04/2011 tarih, 2010/100 Esas ve 2011/74 karar (Mahkememizin 2010/460 esas ve 2011/400 karar) sayılı kararı ile verilen ve 27/06/2014 tarihinde kesinleşen ve Anayasa Mahkemesinin 19/07/2018 tarih, 2014/13117 başvuru numaralı kararı ile Mahkememizce yargılamanın yenilenmesine karar verilmesi üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda, usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 27/06/2014 tarih, 2013/14330 esas ve 2014/7874 karar sayılı ilamı düzeltilerek onanmasına karar verilerek kesinleşen Ankara (Kapatılan) 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. Maddesi ile görevli) 07/04/2011 tarih, 2010/100 Esas ve 2011/74 karar (Mahkememizin 2010/460 esas ve 2011/400 karar) sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK'nun 323/1. maddesi uyarınca ONAYLANMASINA…”

Bu kararla bir kez daha ortaya çıktı ki; Hizb-ut Tahrir'in maddi (cebir-şiddet) içeren bir faaliyeti söz konusu değildir. Ankara 7. ACM tarafından verilen karar, kendisine dayanak edindiği önceki kararlar gibi hukuki temellerden yoksun, ön yargılı ve tamamıyla yanlı bir karardır. 

Yılmaz Çelik'in avukatı Mustafa Kocamanbaş da 7. ACM'nin Gerekçeli Kararı hakkında şunları söyledi:

"Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararına şeklen uydu ama esasen uymadı. Önemli olan da esasen uyması idi. AYM hak ihlali gerekçelerini tek tek saydı. Ankara 7. Ağır Ceza ise yaptığı yeniden yargılamada bu ihlal doğrultusunda -sözde- araştırma yaptı. Ancak Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Emniyete yazı yazarak sadece bir araştırma yaptı. Kendisini yargıç yerine koyan emniyet mensuplarının gönderdiği ve birçok çelişki barındıran bilgi notu, hükme esas alındı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı yargılama sadece bu! Aslında AYM kararı bu şekilde bir kez daha hükümsüz bırakıldı. Madem öyle AYM niye var, ne işe yarıyor?"

NE OLMUŞTU?

2011 yılında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile yürüttüğü bir yargılamada 07.04.2011 tarihinde Yılmaz ÇELİK hakkında 7,5 yıl ceza vermişti. Yılmaz ÇELİK bu yargılamanın hukuk dışı olduğunun, yargılamada kendisine verilen cezanın yasa ve kanuna aykırı şekilde verildiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmış, Anayasa Mahkemesi de bu başvuruyu değerlendirerek yargılamada hak ihlali olduğuna hükmetmiş ve Yılmaz ÇELİK lehine yeniden yargılama kararı vermişti.

Davanın yeniden yargılamasını yürüten Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30.11.2020 tarihinde yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını hiçe sayarak yeniden eski cezanın verilmesine karar vermişti.

Aradan geçen yaklaşık iki aylık süre sonrasında Gerekçeli Kararı’nı açıklayan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi kararında görüldü ki; yine o malum bildik hukuk dışı Yargıtay İçtihat kararını gerekçe göstererek Yılmaz ÇELİK hakkında 7,5 yıl ceza verdi.

___

Karar metni:

___

#YargıZulmüneDurDe

#AYMYargınınSüsüMü

SON HABERLER