loader
İNTİHARLAR SONRASI SİYANÜRE YASAK

İNTİHARLAR SONRASI SİYANÜRE YASAK

Köklü Değişim Medya

Üst üste gelen toplu intiharlar sonrası harekete geçen yetkililer çözüm olarak siyanür satışına yasak getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı. Bozuk nizamın eseri asıl sorunlar hala insanları tehdit ederken, geçici önlemlerle günü kurtarma çabası devam ediyor. 

Resmi Gazete'de yayımlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, siyanür bileşikleri halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadelerinin yer almasını sağlayacak.

Beyanname ile siyanürün satışı ve takibi kontrol altına alınacak

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için son kullanıcı beyannamesi bildirme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için son kullanıcı beyannamesi doldurulacak.

Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına endüstriyel ve profesyonel kullanım tanımları getirildi.

Buna göre, endüstriyel kullanım bir madde veya karışımın sanayide kullanımını, profesyonel kullanım ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade edecek.

SON HABERLER