loader
GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK ARTIYOR

GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK ARTIYOR

Köklü Değişim Medya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Bu açıklamalar ışığında gelir dağılımındaki adaletsizliğin artarak devam ettiği ortaya çıktı. Ekonomik krizler sayesinde zengin daha zenginleşirken, fakir daha da fakirleşti. “Kapitalist Demokrasi” ruhuna uygun işlemeye devam ediyor.

Araştırma sonuçları, en yüksek eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı payın, bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükseldiğini ortaya koydu. Buna karşılık en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,2 puan azalarak yüzde 6,1'e düştü.

Toplumun en zengin yüzde yirmisinin elde ettiği gelir, 2017 yılında en yoksul yüzde yirmisinin 7,5 katıyken bu oran 2018 yılında 7,8’e yükseldi.

Şu andaki ekonomik göstergelerle, 2019’daki durumun daha da kötüleşebileceği ön görülüyor.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında Meksika ve Şili ile birlikte gelir dağılımı en bozuk üç ülkeden biri.

 

 

SON HABERLER