loader
BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Köklü Değişim Medya

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulacak Borçlanma Genel Müdürlüğü için 110 kişilik kadro açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki kararnameye eklenen maddeyle kurulan Genel Müdürlük, devletin iç borçlanmasını yürütecek ve Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye ve piyasalarından borç alacak.

Genel Müdürlük için 110 kişilik kadro açılacak; 3 genel müdür yardımcısı, 6 daire başkanı, 50 hazine maliye uzmanı ve 50 hazine maliye uzman yardımcısı görev yapacak.

Yayımlanan kararnameye göre Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün kapsamlı yetkileri şöyle:

- Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu ve diğer iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek.

- Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakeleri yürütmek.

- Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak

- İlgili diğer bakanlık birimleriyle iş birliği içinde borçlanma ürün politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak

- Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek.

- Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

SON HABERLER