loader
Köklü Değişim Medya Siyaset Atölyesi 2. Dönem 3. Semineri Bursa’da Yapıldı

Köklü Değişim Medya Siyaset Atölyesi 2. Dönem 3. Semineri Bursa’da Yapıldı

2018-01-01 11:59:47 | Köklü Değişim Medya | Köklü Değişim Medya Siyaset Atölyesi 2. Dönem 3. Semineri Bursa’da Yapıldı
Köklü Değişim Medya

Siyaset Atölyesi’nin 3. Seminerinin konusu; 'Ümmeti Zehirleyen Siyasi Fikirler' idi. Semineri veren Eğitimci Hasan BAYER konuşmasında kısaca şu hususların altını çizdi:

“İslam ümmeti; Haçlı ve Moğol istilaları olmak üzere yüzyıllar boyunca İslâm düşmanlarının saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar İslâm ümmetini yavaşlatsa duraklatsa da hiç bir zaman çöküntüye uğratamamıştır. 

Ta ki Batı, zehirli siyasi fikirlerini ümmete enjekte edene kadar...

Batı, kendisinde olan fikirleri ustalıkla İslâm ümmetine aşılamış ve o fikirleri Müslümanların kendi fikirlerindenmiş gibi hissettirmiştir.

Bu fikirlerden bazıları şunlardır:

• Ferdiyetçilik Düşüncesi: Batı’ya ait fikirlerden olan ferdiyetçilik düşüncesinden kaynaklanan şahsi liderlik, bireysel ıslahat düşüncesi, yönetimin ıslahı için yönetimdeki kişilerin başka kişilerle değiştirilmesi düşüncesi, bireysel düşmanlık düşüncesi, fikirler yerine kişileri inceleme düşüncesi vb. fikirlerin hepsi ferdiyetçilik fikrinden neşet etmiş düşüncelerdir.

• Siyasal Evrim, Tedricilik: Batılılar tarafından toplumların değişiminde tedricen/aşama aşama gelişme gösterdikleri fikrini yaymalarından çıkmış ve tedric/aşamalar fikri de buradan türemiştir. Siyasal Evrim düşüncesi, Müslümanlara sirayet etmiş ve fertten aileye, aileden mahalleye, mahalleden kente, kentten ülkeye aşama aşama değişim düşüncesi zihinlere yerleşmiştir. 

• Devrimcilik: Siyasal evrim düşüncesine karşılık yine Batı’da devrim düşüncesi ortaya çıkmış, bu düşünce de bir kısım Müslümanlara sirayet etmiş ve toplumların tepeden inme yöntem ile değişebileceği, çalışmanın bu yönde olması gerektiği fikri oluşturulmuştur. 

• Siyasetten ve Siyasi Çalışmalardan Uzak Durma Düşüncesi: Sömürgeciler ümmetin işlerini elinde tutabilmek, samimi olan siyasi yapılanmalardan ve siyasi çalışmadan ümmetin nefretini sağlayabilmek için bu fikirleri ortaya attılar. Eğitim, öğretim, vaaz ve irşad meclislerinde iyi niyetle veya kötü niyetle yapılan konuşmalarda siyasetten uzak durma fikri yerleştirilerek samimi müminler siyasetten ve siyasi partilerden uzak durdular.”


Seminerden görüntüler: