loader

Ekonomik Krize İslâmi Çözümler

EKONOMİK KRİZE 10 MADDEDE İSLÂMİ ÇÖZÜMLER Böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç duyuldu? Bu çözümler bugün mü yoksa Hilâfet Devleti’nde mi uygulanacak? Altın para sistemi nasıl uygulanacak? Sanayideki dışa bağımlılığın sonlandırılması için neler yapılacak? Tarıma ilişkin en önemli çözüm önerisi nedir? İstihdam sorunu nasıl çözülecek? Gelir dağılımındaki adaletsizlik nasıl giderilecek? Devletin gelir kalemlerinden olan vergi konusu nasıl anlaşılmalı? Yüksek faturaların olmayacağının garantisi nedir? Ticaretin canlandırılması için bugünden farklı olarak neler yapılacak? Kamu mülkiyetinin korunmasında AK Parti neden güzel bir örneklik gösteremedi? Uluslararası kurumların ekonomi ve halkın yaşadığı fakirlikle alakası nedir? Bu çözümlerin, tarihte uygulanmış herhangi bir pratiği var mı? DİB ve İslâmi camiaya yapılan çağrı ne anlam ifade ediyor?

Benzer Videolar