loader
Sünnet Vahiy İlişkisi

Sünnet Vahiy İlişkisi / Ahmet Güllü

Bir ara Sahabi İmran bin Huseyn Rasulullah’ın Sünneti’nden bahsediyordu. Adamın biri künyesiyle ona hitap ederek şöyle dedi: Ebu Nuceyd! Bize Kur’an’dan bahset. İmran şöyle cevap verdi: Sen ve arkadaşların Kur’an’ı okuyorsunuz. Bana namazdan, içindekilerden, sınırlarından bahsedebilir misin? Bana altının, devenin, sığırın muhtelif malların zekâtından bahsedebilir misin? Fakat sen yok iken ben (bunların açıklamalarına) şahit olmuştum. İmran sonra sözüne şöye devam etti: Rasul bize zekât hususunda şöyle şöyle farz kıldı. O zaman adam: Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin, dedi. Bu olayı nakleden Hasan Basri sonunda adam sünnetin fakihlerinden oldu, dedi. [Hakim]

Sipariş etmek için:
0 312 229 77 91
Köklü Değişim Yayıncılık