19 Ocak 2018 - 2 Cemaziye'l-Evvel 1439
Konferans / Biladü'ş-Şam Zafere Yürüyor - Mahmut Kar
Konferans / Biladü'ş-Şam Zafere Yürüyor - Mahmut Kar
Köklü Değişim Dergisinin İstanbul Fatih'te Gerçekleştirdiği "BİLADÜ'Ş-ŞAM; Zulme, İhanet Çemberine Ve Küresel Güçlere Rağmen ZAFERE YÜRÜYOR" Konulu Konferans / Mahmut KAR
Yorumlar