loader

Suriye'nin Gerçek Muhalefetinden Açıklama!

Cebhetü’n-Nusra, Araru’ş-Şam, Ahraru Suriyye, Livau’t-Tevhid, Halebu’ş-Şehbau’l-İslami, Harektu’l-Fecri’l-İslamiyye, Diru’l-Ümme, Livau Amedan, Ketaibu Kurdistan, Liva Ceyşü Muhammed, Livau’n-Nasr, Ketibetü’l-Baz, Ketibetü Suştan Muhammed, Liva Diru’l-İslam ve Halep ve kasabalarında savaşan tüm birlikler olarak bizler “Ulusal Koalisyon” adı verilen ve kirli bir tuzak olan bu projeyi reddettiğimizi ilan ediyoruz. İçeride savaşan tüm birlikler Adil İslami Bir Devletin kurulması noktasında ortak bir karara varmışlardır. Aynı zamanda birlikler koalisyon ve konsey gibi her türlü dış kaynaklı projenin içeride –bizzat savaşan bedel ödeyen- bizlere dayatılmasını da reddetmektedirler. Allah gerçek dosttur ve işlerimizde bizleri başarıya götürecek de O’dur. ALLAHU EKBER!!! ALLAHU EKBER!!! ALLAHU EKBER!!! Basın açıklamasından sonra Kur’an-ı Kerim’i göstererek hitab eden komutanlardan birisi katılımcılara şöyle sesleniyor: “Ey Müslümanlar! İşte sizin hazineniz bu. O alemlerin Rabbinin –sizlere- arz ettiği bir kitaptır. Haydi, Kuran’ı anayasanız olarak benimseyin ve felaha erin. Yemin olsun ki Allah ancak felaha erenleri doğru yola iletir. Biz her ne zaman bu Kur’an’ı terk etti isek, onun rehberliğinden yüz çevirip fasik kavmin yoluna yöneldiysek üzerimize üşüştüler. Bizler Kuran’a sarıldığımız zamanlarda hep güçlü kaldık..

Benzer Videolar