NULL
loader
Tefekkür

Tefekkür

Düşünme insanın sahip olduğu en kıymetli ve hayatta en paha biçilmez şeydir. Hayatta nasıl bir yol izleneceği dü-şünmeye bağımlıdır. Bundan dolayı düşünmeye ve düşünme metoduna büyük bir önem ve değer vermek kaçınılmazdır. İnsanların eylemleri, tutum ve davranışları, zihniyetlerine, mefhumlarına, temel fikirlerine, paradigmalarına göre şekil-lenmektedir.

Evet, duygusal manipülasyonlarla toplum mühendisliği-nin malzemesi haline getirilen, düşünme tembelliğine tu-tulmuş, tefekkürün ve mütefekkirin kıymetini kavrayama-yan insanlarda, toplumlarda düşünmeyi harekete geçirme-nin kolay olmadığını biliyoruz. Ne var ki, köklü değişimin dinamiklerini kavramak isteyenler ümit ederiz bu kitapta aradıkları pek çok şeyi bulacaklardır.

Kitabın çevirisinde gösterdiğimiz özene, titizliğe ve dik-kate rağmen elbette kusurlarımız olmuştur. Okuyucularımı-zın samimi eleştirilerini ve değerlendirmelerini bize ulaş-tırmalarından mutluluk duyacağız.

Hakka, doğruya, hayırda başarıya ulaştıran Aziz, Âlim, Hâkim, Rahim, Allah’tır. Yalnız O’na yönelir ve O’ndan yar-dım dileriz. Rabbimiz bizleri aşağıdaki ayetinde bildirdiği korkunç durumdan muhafaza eylesin...

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ ه اللِّ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْلِلُ نََ

“Akıllarını kullanmayanları alçaltıcı, bayağılaştırıcı inançsızlığa musallat eden, pislik içinde bırakan O’dur.” (Yunus 100)

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır.

وَقُلِ اعْمَلُ اَْ فَسَيَرَى ه اللُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُ لَُهُ وَالْمُؤْمِ نُ نََ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نََ

De ki, çalışın! Çalışmanızı Allah da Rasulü de Mü’minler de göreceklerdir. Sonra da görüleni ve gö-rülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. (Tevbe 105)

Ve’s Selam…

Rebî'ul-Âhır 1435 (H.)

01 Mart 2014 (M.)Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91