27 Mayis 2018 - 12 Ramazan 1439
Sağlıklı Kalkınmanın Esasları | Ahmed el-Kasas

İslâm Ümmetinin içinde bulunduğu vahim vaziyet ve âlemin gidişinden geri kalışı apaçık ortadadır. Artık İslâm’ın sadece ruhanî bir din olduğu, çağın sorunlarına cevap veremeyeceği, kendine has bir yönetim nizamı ve devleti olmadığı gibi diğer bâtıl fikirler sıkça ve yoğun bir şekilde propagandalar ve kampanyalar yoluyla Müslümanlar arasında dolaştırılmaktadır. Fakat İslâm Ümmetinin geri kalışının ve fikir alanındaki donukluğunun en mühim sebebi şu üç esasî husustur. Birincisi; İslâm’ın ve devletinin dili olan Arapçanın ihmal edilişi, ikincisi; içtihat kapılarının kapatılması, üçüncüsü; Osmanlı Devleti’nin Hanefi Mezhebi ve fakihlerinin içtihatlarını, devletin nizamları için benimsemesi ve tatbik etmesi.


Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91
Yorumlar
Neda Okur | 2015-01-24 22:08:04
Onayla
İptal