loader
İslâmî Kimlik

İslâmî Kimlik / Dâr-ul Ummah

İnsanın kimliğini araması; kendinin, varlıktaki konumunun, onun var olmasının gayesinin, bir ümmete mensup olmanın, toplumda rolünün, gerek ferdî gerekse cemaatsel özellik itibarıyla onun diğerinden belirgin olmasının arayışını da kapsamaktadır. Bununla birlikte onun idrak edip, benimseyerek bağlanabileceği sabitelerinin (sabit olan fikir ve dava, benlik kriterleri) arayışını da kapsamı alanına almaktadır. Öyle ki bu sabiteler onun izzet ve övünme kaynağı olmalıdır. Ta ki onlarla yaşayabilsin, onların arkasında savaşabilsin ve onların uğrunda ölebilsin.

Dolayısıyla bazı insanların zannettikleri gibi kimlik, nüfus cüzdanında olduğu gibi yaş, boy ve adres ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kâğıt parçası değildir. O, hakikatte bundan daha derin ve daha ciddidir. Zira insan onunla var olduğu gibi onsuz da yok olmaktadır. O, kendisinin idrak ettiği gibi hem insan gerçeği hem de özel bir hadarata ve belli bir ümmete mensup olma meselesidir.

Hak şahadeti olan لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله (Lailahe illAllah Muhammedun Rasulullah)’ı kabul eden Müslüman, onun hakkında aklı kanaat getiren, kalbi de ona bağlanan ve ona göre davranışı şekillenen kimsedir. Bu Müslüman öyle bir kimliğe sahiptir ki varlıkta kök salan, aslı sabit ve dalı gökte olan, Hakk Celle Celâluhu tarafından hak ile sabit olan, Âlemlerin Rabbi’nin hidayetinden beslenen, izzet ve kuvvet sahibi olandan izzetini alan, mülk sahibinin emrine uyarak kâinatta risalet davetini yapan kimliktir. Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve “Gerçekten ben Müslümanlardanım” diyenden daha iyi sözlü kimdir?(Fussilet 33)

 

İÇİNDEKİLER

 

Giriş

Kimlik Kavramı

Belirginlik

Uyumluluk

Sebatlık

İzzetli Olmak

Bir Cemaate Mensup Olmak

Arapçanın Ehemmiyeti

1.    Kur’an’ın Mucizevî Olması Üzerinde Durmak

2.    Şeriat’ı Anlamak

Kimliği Muhafaza Etmek

Sonuç 

 

 

 

 

 

Sipariş etmek için:
 
0 312 229 77 91