NULL
loader
Hilâfet Devleti Anayasa Tasarısı Veya Esbab-ı Mucibesi

Hilâfet Devleti Anayasa Tasarısı Veya Esbab-ı Mucibesi

İşte bu, Anayasa Mukaddimesi veya Esbab-ı Mucibesi’dir. Anayasa Mukaddimesi’nde, anayasa maddelerinin içerdiği hükümlerin delillerini açıkladık ve izah edilmesi kaçınılmaz olanları izah ettik. Bunlardan bu anayasanın İslâmî bir anayasa olduğu yani Kitap, Sünnet, İcmâ-us Sahabe ve Kıyas’ın kaynak olduğu şer’î delillerden istinbat edilmiş şer’î hükümler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun içindir ki Müslümanların bununla amel etmesi farzdır. 


Sipariş etmek için:

0 312 229 77 91