loader
HİZB-UT TAHRİR’DEN SUDAN ASKERİ KONSEY ÜYELERİNE ÇAĞRI!

HİZB-UT TAHRİR’DEN SUDAN ASKERİ KONSEY ÜYELERİNE ÇAĞRI!

Köklü Değişim Medya

Hizb-ut Tahrir, Sudan Askeri Konsey üyelerine açık davette bulundu ve “otoriteyi sivil hükumete değil, ümmete teslim edin!” çağrısını yaptı.

Müslüman Sudan halkının yönetime karşı uzun süren protestolarından sonra Ömer el-Beşir, askeri bir darbeyle görevden alınmıştı. Darbe sonrası oluşturulan Askeri konsey, Sudan’ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından ülkeyi iki yıl boyunca yöneteceğini, ardından da seçimlere gidileceğini açıklamıştı.

Sudan Askeri Konseyi'nin Başkent Hartum'da imam, âlim ve hatiplerle buluşma toplantısında Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti Merkezi Temas Heyeti Başkanı Şeyh Nâsır Rızâ bir konuşma gerçekleştirdi ve tüm katılımcılara ve askeri konsey üyelerine yönelik açık bir çağrı yaptı.

Şeyh Nâsır Rızâ, otoritenin ümmete verilmesini istedi ve ümmetin bu otoriteyi Raşid bir Halifeye biat ile teslim edeceğini açıkladı.

Hizb-ut Tahrir Sudan Merkezi Temas Heyeti Başkanı Şeyh Nâsır Rızâ, konuşmasında şunları söyledi:

“Ey Askeri Konsey üyeleri ve Âlim kardeşlerim! Yönetim emanettir, biz yönetilenler ve sizler Allah'ın hükümlerine boyun eğmemiz gerekir.  Mesele sivil ya da askeri yönetim meselesi değildir. Bizim Allah'ın hükümleri çerçevesinde ona kulluk görevimizi yerine getirmemiz gerekir.

Ey Askeri konsey üyeleri! Sizin göreviniz, tıpkı Ensar gibi batıl nizamı kökünden söküp atıp, Nübüvvet metodu üzerine Râşidî Hilafet Devleti’ni ve İslam nizamını ikame etmektir.”

Şeyh Nâsır Rızâ konuşmasında Askeri Konsey'e otoriteyi ümmete teslim etmeleri çağrısında bulundu ve ABD ve Avrupa elçilik görevlilerinden uzak durmalarını ve onlara karşı uyanık olmalarını nasihat ederek şunları söyledi: 

Ey Askeri Konsey üyeleri! Sakın ama sakın laik-sivil bir hükumete yönetimi teslim etmeyin. Aksine otoritenin sahibi olan ümmete teslim edin ki, o da aralarında Allah'ın şeriatı ile hükmedecek Halife'ye biat etsin.”

İslamî Siyasi Parti Hizb-ut Tahrir, faaliyetlerini yürüttüğü her yerde hiçbir cebir ve şiddete başvurmadan Râşidî Hilafeti kurmak için çalışmakta, ümmetin içerisindeki her kesimi bu “farzların tacı” konumundaki sorumluluğun yerine getirilmesine davet etmektedir.

 

SON HABERLER