loader
DOĞU TÜRKİSTANLI MUHACİRLERE TÜRKİYE’DEN

DOĞU TÜRKİSTANLI MUHACİRLERE TÜRKİYE’DEN "ÇİN" ZULMÜ!

Köklü Değişim Medya

Türkiye’de muhacirlerin dramı bitmek bilmiyor. En son iki Doğu Türkistanlı Müslüman’ın da Çin’e teslim edildiği öğrenildi.

Özellikle bir 694 sayılı KHK ile MİT yasasına eklenen madde kapsamında Müslüman muhacirlerin çilesi daha da katlanarak arttı. Bu yasa kapsamında Türkiye ile aralarında anlaşma olan devletlere muhacirlerin geri iadesi söz konusu olabiliyor.

İşte Mültecilerin Sesi adlı sivil toplum kuruluşunun Twitter hesabından bildirdiğine göre; Burhan KERİM ve Touhiti ADELİCEANG isimli mülteciler, ilgili madde kapsamında katil Çin’e teslim edildi.

694 Sayılı KHK Ne İçeriyor?

18 Ağustos 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanan yeni KHK Türkiye’ye sığınan muhacirlerin iade edilmesini içeriyordu. Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya konulan 694 sayılı KHK, Türkiye’de tutuklu veya hükümlü bulunan yabancı ülke vatandaşlarının gerekli görüldüğünde kendi ülkelerine veya başka bir ülkeye iade ya da takas edilmesini konu ediniyor.

KHK’daki 2937 sayılı kanunun 26. Maddesi’ne eklenen fıkra şu şekilde: “Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede bulunan tutuklu ve hükümlüler ile takas edilebilir.”

İşte bu KHK ile Rusya, Çin, Özbekistan gibi İslâm ve Müslüman düşmanı devletlerle yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye’ye sığınan Müslüman muhacirler, öldürülme veya yıllarca zindana atılma durumuyla karşı karşıya kalacakları ülkelere geri gönderiliyorlar.

Köklü Değişim Medya olarak Müslüman muhacir kardeşlerimizin maruz kaldıkları bu muameleye karşı Müslüman Türkiye halkını duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yöneticilere de buradan şu çağrıyı yapıyoruz: Geri Gönderme Merkezleri’nde tutulan onlarca Müslüman muhacir ve ailelerine yapılan zulmü artık sonlandırın! Zira zulümle âbâd olunmaz!

SON HABERLER