loader
AVRUPA ON YIL ÖNCESİNE KIYASLA 'DAHA KUTUPLU'

AVRUPA ON YIL ÖNCESİNE KIYASLA 'DAHA KUTUPLU'

Köklü Değişim Medya

Yapılan bir ankete göre Avrupalıların yüzde 66'sı ülkelerinin 10 yıl öncesine kıyasla çok daha kutuplaşmış, yüzde 47'si ise toplumun çok daha hoşgörüsüz olduğunu söyledi.

Türkiye'den ankete katılanların yaklaşık yüzde 65'i ülkelerinin kutuplaşmış olduğunu söylerken, Türk halkının yaklaşık yüzde 50'si bunun 10 yıl öncesine kıyasla arttığını da belirtti.

Ipsos Mori şirketinin internet üzerinden 27 ülkede yaptığı ankette politika küresel anlamdaki gerilimlerin ana nedeni olarak görülüyor. 19 bin 428 kişinin katıldığı ankette politik görüşlerdeki farklılıklar yüzde 44 oranında gerilim nedeni olarak gösterildi.

Diğer gerilim nedenleri arasında yüzde 36 zenginler ile yoksullar, yüzde 30 göçmenler ile ülkede doğanlar, yüzde 27 farklı dini gruplar, yüzde 25 farklı etnik gruplar ve yüzde 11 ile yaşlı-genç, kadın-erkek sayıldı.

Dünya çapındaki sonuçlar katılımcıların dörtte üçünün yaşadıkları toplumun kutuplaşmış, üçte birinin ise "oldukça kutuplaşmış" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Katılımcıların çoğu ayrıca ülkelerinin 10 yıl öncesine kıyasla çok daha kutuplaşmış olduğunu düşündüklerini söyledi. Sadece yüzde 16'lık bir kesim kutuplaşmanın bugün daha az olduğunu düşünüyor.

Avrupa'da farklılık algısı en yüksek olan ülke Sırbistan. Katılımcıların yüzde 93'ü yaşadıkları toplumun ya oldukça ya da yeterince kutuplaşmış olduğunu söyledi.

Ipsos Mori'den Glenn Gottfried "Tüm Avrupa'da benzer bir eğilim görülüyor. Her dört kişiden üçü toplumun oldukça ya da yeterince kutuplaşmış olduğunu söylüyor. Bu siyasi iklimin ya da Avrupa kıtasında sağa kayışın bir yansıması olabilir. En azından siyasi iklim insanların daha gergin hissetmesinin de bir sonucu olabilir. İkisi birbirine bağlı" dedi.

Ankette İngiltere, Almanya ve Fransa'da göçmenler ile vatandaşlar arasındaki kutuplaşma öne çıkarkan geleneksel sosyal kutuplaşmalar da görülüyor.

Gottfried "Sınıf ve gelire dayalı gerilimler hala mevcut. Britanya'da örneğin katılımcıların üçte biri zengin ile yoksul arasında gerilim olduğunu düşünürken, Macaristan'da zengin-yoksul gerilimi göçmenlerle bağlantılandırılıyor" dedi.

Latin Amerika'da Politik Görüşlerde Farklılıklar

Latin Amerika'daki incelenen Arjantin, Brezilya, Meksika, Şili ve Peru'da katılımcıların en az dörtte üçü politika başta olmak üzere büyük kutuplaşmalar gördüklerini söyledi.

Arjantinliler gerilim algısında birinci sırada. Katılımcıların yüzde 92'si ülkelerinin oldukça ve yeterince kutuplaşmış olduğunu söylerken yüzde 40'ü ise son 10 yılda durumun kötüleştiğini ekledi.

Gottfried Arjantinlilerin yüzde 70'inin kutuplaşmanın siyasi nedenlere bağlı olduğunu düşündüğünü ve bu oranın çok yüksek olduğunu söyledi.

SON HABERLER