loader
Ankara’da Hanımlara Özel “Küreselleşen Dünya ve İslâm” Paneli Gerçekleştirildi

Ankara’da Hanımlara Özel “Küreselleşen Dünya ve İslâm” Paneli Gerçekleştirildi

Köklü Değişim Medya

Köklü Değişim Kadın Kolları Ankara tarafından "Küreselleşen Dünya ve İslâm" paneli kadın dinleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Rumeysa Yağmur'un sunuculuğunu yaptığı panel, Neriman Hanım'ın Kuran tilavetiyle başladı. Daha sonra konuşmacı Ebru Petek sunumuna başladı. Konuşmasına küreselleşmeyi tanımlayarak başlayan Ebru Petek, sözlerine şöyle devam etti: "Küreselleşme; devletlerarasındaki ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel ilişkilerin arttığı ve karşılıklı bağımlılığın ivme kazandığı dolayısıyla devletlerin aslında tek bir devlet olarak ve insan hakları adı altındaki yapı ile idare edildiği bir süreci ifade etmektedir... 

Küreselleşme ifadesi tıpkı laiklik, demokrasi, insan hakları kelimeleri gibi tam anlamıyla bilinmeyen veya kullanılmayan mefhumlar silsilesi içinde yer alır; zihinlerde aslı ile değil de süslenmiş güzel bir hale getirilmiş şekli ile tasavvur edilir oldu..." 

Konuşmasının bu noktasında küreselleşmenin vadettiği şekilde refahı yükseltmek yerine tam aksine gelir dağılımı arasındaki eşitsizlikleri artıran, kapitalizmin modern sömürü sistemi olduğunu vurgulayan Petek, meselenin bu boyutunu somutlaştıracak araştırma verilerini dinleyicilerle paylaştı.

“Oxfam’ın raporuna göre; 62 süper zenginin toplam serveti dünyanın nüfusunun en fakir olan yarısından daha fazla olduğu belirtildi.” (Milliyet G.; 18.01.2016)

Konuşmasında Küreselleşmenin tarihi ve amacı üzerinde de duran Petek; G8, BM, IMF gibi örgütlerin göstermelik kılıflarının "Küreselleşme" adı altında zayıf devletleri sömürgeleştirdiğini vurguladı.

Küreselleşmenin sosyo-kültürel boyutunun bizler fark etmeden hayatımıza işlediğine de değinen Petek; genç kızlarımıza dayatılan modayı, erkeklerimizi etkisi altına alan futbolu ve bilgisayar oyunlarını, zamanla çekirdek ailemizin sanal parçası haline gelen TV programlarını da bu noktada örnek olarak gösterdi.

Petek, sunumuna konuya dair bir sinevizyon gösterimi için ara verdi. Daha sonra Küreselleşmeyi İslâmi açıdan değerlendiren Petek, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "İslâm cihan şümuldür. İslâmi devlet âleme nizam vererek küresel bir adaleti tesis etmek ister. Tarihte bunun birçok örneği sabittir. İslâm Arap yarım adasının dışına çıkmaya başladığı andan itibaren sınırları kaldırmayı başarmıştır. Eski dünya olarak kabul edilen Avrupa, Afrika ve Asya’nın yarısına hükmetmiş ve bu topraklarda huzur ve adalet yayılmıştır. İster Müslim, ister gayri Müslim, isterse diğer devletlerin tebaaları olsun İslâm topraklarında güven içinde yolculuk yapmıştır.

İslâm küresel bir bütün olarak yer küreye bakar. Tüm dünyaya İslâm’ı yayma, sınırları kaldırma, daha iyi bir hayat, eşit eğitim şartları, adalet, kalkınma ve ilerleme götürmek için çalışır. İslâm daha önce dünyada bunu hedeflemiş ve başarmıştır ve gelecekte de bunu tüm dünya çapında yapacaktır inşallah."

Son olarak program Zeynep Nur kardeşimizin duasıyla noktalandı.