21 Nisan 2018 - 5 Şaban 1439
VEHİM VE GERÇEKLİK ARASINDA AMERİKA-İRAN İLİŞKİLERİ
2018-01-09 12:47:15 | VEHİM VE GERÇEKLİK ARASINDA AMERİKA-İRAN İLİŞKİLERİ


1979 yılında Humeyni, İslâm Devrimi adı verilen bir darbe ile Şah’ın yerine İran’da yeni bir yapıyı kurduğunda, tüm dünya Müslümanlarını heyecanlandırdığı ve etkilediği gibi, Türkiye’deki Müslümanları da etkiledi ve heyecanlandırdı. Devrim öncesinde Humeyni’nin İran devrimi ile ilgili olarak; devrimin desteklenmesi, benimsenmesi veya Türkiye’ye de taşınması konusunda herhangi bir faaliyetinin bulunmama-sına rağmen, yalnızca “İslâmî Devrim” olduğu varsayımı ile Türkiye’deki Müslümanların bir kısmı, bu devrimden fazlasıyla etkilendi.
Yorumlar

DİĞER RAPORLAR