21 Nisan 2018 - 5 Şaban 1439
TÜRKİYE’NİN KONUT POLİTİKASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
2016-06-27 10:44:22 | TÜRKİYE’NİN KONUT POLİTİKASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM


İslâm barınmayı insanın temel ihtiyaçlarından biri olarak değerlendirirken, Batı dünyası tarafından bunun bir hak olarak kabul edilmesi ancak yirminci yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler ancak 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 25. maddesinde herkesin barınma hakkının olduğunu vurgulayabilmiştir. Elinizdeki araştırma dosyası ile İslâm’ın genel çerçevede konut politikasına bakışı ve bugün sürdürülen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin İslâm’ın farz kıldığı yönetim sistemi olan Peygamberlik metodu üzere Râşidî Hilâfet Devleti’nde nasıl değerlendirileceği, nasıl finanse edileceği ve bunun gibi konuları İslâmî bir bakışla ele alarak, İslâmî hayata olan özlemin artmasında ve bu uğurdaki gayretlerin artırılmasında vesilelerden bir vesile oluşturmak istemekteyiz. İslâmî ümmetin en çok ihtiyacı olan şey, Batı ve Batılı nizamların tesiri ile zaafa uğratılan İslâm’ın hayata dair tüm çözümlere sahip olduğu noktasındaki İslâm’a olan güvendir. Bu güven sayesinde İslâmî ümmet üzerinden ölü toprağını atarak İslâmî hayatı yeniden başlatmak için geçmişteki izzetli günlerini, kalkınmışlığı ile tüm dünyaya ışık saçtığı gücünü elde edebilir.
Yorumlar

DİĞER RAPORLAR