26 Nisan 2018 - 10 Şaban 1439
TEHLİKELİ MEFHUMLAR
2018-01-09 14:18:37 | TEHLİKELİ MEFHUMLAR


Sömürgeci kâfirler; kurumlarıyla, yöneticiler, düşünürler ve âlimler gibi ajanlarıyla İslâm akidesinin siyasi vasfını yok etmek suretiyle, yerine, dini hayattan ayırma akidesini (laikliği) yerleştirerek, İslâm’ı tamamen bitirme operasyonunu başlattı. Önce milliyetçilik, sosyalizm, demokrasi, çoğulculuk, insan hakları, hürriyetler ve serbest piyasa siyasetleri, daha sonra dinler ve kültürlerarası diyalog, günümüzde de terörizm, fundamentalizm ve radikalizm (aşırılık) gibi tehlikeli fikir ve mefhumları sırasıyla tedavüle koydular.
Yorumlar

DİĞER RAPORLAR