21 Nisan 2018 - 5 Şaban 1439
BÜYÜK DEVLET OLGUSU
2018-01-09 13:18:49 | BÜYÜK DEVLET OLGUSU


Bir halktaki fikrî kalkınmanın ülke içindeki sonuçlarının yanında, diğer halklar üzerinde de sürükleyici bir etkisi vardır. Büyük devlet, fikrî kalkınmanın sonucu olarak maddî kalkınmayı sağlamakla birlikte, diğer halklara da bir dünya görüşü sunar. Onlara da bir istikamet gösterir. Akidesi, medeniyeti ve hayata bakışı ile diğer halklar, bu büyük devletin tesiri altına girerler. İdeolojisi, büyük devletin hayat kaynağıdır.
Yorumlar

DİĞER RAPORLAR